kadra

 
kreseczka.jpg
 

KRESECZKA to część warsztatowa Prostej Kreski skierowana do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych, pragnących rozwijać wrażliwość artystyczną, wyobraźnię, kreatywność i umiejętności. Szeroka oferta Kreseczki pozwala każdemu odnaleźć kierunek sztuk, w którym może spełniać się artystycznie. Doświadczona kadra jak i oryginalne dopracowane scenariusze zajęć gwarantują najwyższą jakość prowadzonych kursów i warsztatów.


KADRA

 
5171_196708020050_2769470_n.jpg

mgr inż arch. Katarzyna urbanowicz

Założycielka i właścicielka Prostej Kreski.
Asystent na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, gdzie prowadzi badania do pracy doktorskiej. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć przygotowujących
do egzaminu na Wydział Architektury, które odbywają się w Prostej Kresce.

 • od 2008 r.  prowadzi zajęcia ze studentami na Wydziale Architektury PG

 • 2008-2017 r. prowadziła kursy z aksonometrii w Kuźnia Warsztaty Sztuki

 • od 2009 r. uczy w klasach architektonicznych Gdańskiego Liceum Autonomicznego

 • od 2017 r. prowadzi kurs Rysunku Architektonicznego Szkoła Wyobraźni
  na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 • w 2017 r. założyła Prostą Kreskę, gdzie kontynuuje nauczanie kandydatów
  na przyszłych architektów

GŁÓWNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • 2003 - Wyróżnienie Rektora Politechniki Gdańskiej za najlepiej zdany egzamin wstępny na Wydział Architektury PG

 • 2008 - obrona pracy dyplomowej z wyróżnieniem oraz uzyskanie tytułu magistra inżyniera architekta

 • 2008 - Złota Odznaka Absolwenta Politechniki Gdańskiej 

 • 2016 - Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej II stopnia za zespołowe osiągnięcia dydaktyczne

 

 

DR HAB. SZT. RYSZARD GRODNICKI

adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Sztuk Wizualnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu
kandydatów do egzaminu z rysunku,
jak i malarstwa, zarówno na Wydział Architektury jak i na kierunki Akademii Sztuk Pięknych. Pomysłodawca i założyciel pracowni Kuźnia Warsztaty Sztuki. 
W roku 2000 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.
Brał udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, między innymi:
Muzeum Narodowe, Gdańsk; Studio Mac Mahoń- Paryż, Francja; Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków; XXI Ogólnopolska Wystawa Malarstwa “Bielska Jesień”; Ogólnopolska wystawa im. J. Spychalskiego, Poznań;  Muzeum Narodowe, Pałac Opatów w Gdańsku Oliwie; II Triennale Sztuki Pomorskiej, PGS, Sopot /finalista/.

 

 

DR ANNA WACHOWICZ

Projektantka wzornictwa, pracuje jako asystentka w Pracowni Mebla Seryjnego
na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Interesuje się metodologią projektowania.  W projektowaniu wyznaje zasadę,
że "praktyka bez teorii jest ślepa, a teoria bez praktyki jest martwa".
Poszukuje najlepszej recepty na design i odkrywa nowe obszary jego zastosowania. Wykorzystuje znane metody projektowania w rozwiązywaniu nietypowych problemów i szuka nowych metod w pracy nad szablonowymi projektami.
Wierzy, że projektant może wpływać na otaczający go świat i kształtować zachowania ludzi. Bliskie są jej projekty o charakterze społecznym, które skupiają się na potrzebach osób z tzw. grup wykluczonych. 

 

 

DR INŻ. ARCH. ELŻBIETA MARCZAK
Pracuje na Wydziale Architektury PG oraz prowadzi Edukator Architektoniczny. Absolwentka Wydziału Architektury PG oraz Studium Nauczycielskiego, kierunek Plastyka w Zamościu.
W pracy zawodowej skupia się na tematyce architektury statków i innych obiektów pływających oraz edukacji architektonicznej dzieci i młodzieży.
Od roku 2007 prowadzi warsztaty architektoniczne dla dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) oraz dla nauczycieli i animatorów kultury.
Od r. a. 2011/2012 koordynuje projekt Edukator Architektoniczny na Wydziale Architektury PG: https://arch.pg.edu.pl/edukator-architektoniczny.
Współautorka i redaktor słownika dla dzieci wraz z materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli „Pomorskie ABC Przestrzeni”, wydanego przez Pomorską Okręgową Izbę Architektów.

W działalności edukacyjnej kieruje się chińskim przysłowiem: „Jeżeli myślisz 1 dzień naprzód – sadź ryż. Jeżeli myślisz 10 lat naprzód – sadź drzewo. Jeżeli myślisz 100 lat naprzód – ucz innych”.

 


 
akoss.jpg

MGR SZT. ANNA SZPADZIŃSKA - KOSS

Artysta, pedagog, malarz, ilustratorka. Ukończyła PWSSP, robiąc dyplom z malarstwa pejzażowego w pracowni prof. K. Bereźnickiego. Uprawia malarstwo sztalugowe, grafikę
i rysunek. Wystawiała prace w kraju i za granicą. Prowadzi szeroką działalność edukacyjną; 
jest nauczycielem przedmiotów artystycznych i historii sztuki w Gdańskich Szkołach Autonomicznych. 

WYBRANE WYSTAWY I NAGRODY:

 • 2010 - wystawa indywidualna "Uczta", Filharmonia Bałtycka, Gdańsk

 • 2011 - Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • 2011 - wystawa zbiorowa, Nadmorskie Centrum Kultury, Gdańsk - "Martwe Natury"

 • 2011 - wystawa indywidualna "Szelest Anioła", Villa Antonina, Sopot

 • 2012 - wystawa zbiorowa "Czarno-białe i kolorowe", Nadmorskie Centrum Kultury, Gdańsk

 • 2013 - wystawa zbiorowa "Pamiętajcie o ogrodach, Nadmorskie Centrum Kultury, Gdańsk

 

 
2784_1146478623117_1819925_n.jpg

MGR INŻ. ARCH. JOANNA KOWALEWSKA
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
oraz Ekonomii i Zarządzania na Politechnice Gdańskiej. Doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej prowadząca badania w dotyczące miejskich ogrodów użytkowych. 
- od 2004 zaangażowana w organizację polskiej edycji konkursu Odyseja Umysłu
- od 2010 Krajowy Kapitan Problemów Spontanicznych Odysei Umysłu
Doświadczony szkoleniowiec sędziów i trenerów Programu w zakresie rozwijania
i oceny kreatywności wśród dzieci i młodzieży.
Działa w kilku organizacjach pozarządowych. 
Od lat jest organizatorką akcji charytatywnych w Trójmieście.
Jej pasją jest tworzenie różnych dziwnych przedmiotów.
- 2015-2017 Wiceprezes Zarządu fundacji Odyssey of the Mind Polska
- od 2017 członek Rady Nadzorczej fundacji Odyssey of the Mind Polska

 

 
agat.jpg

MGR SZT. AGATA MARKOS
Absolwentka Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (specjalizacja: ceramika). Twórca wizualny. Współzałożycielka multidyscyplinarnej grupy Rokosz .

Od wielu lat uczestniczy i organizuje plenery artystyczne w kraju i za granicą.
Ulubioną przestrzenią jej poszukiwań są tematy oscylujące wokół flory i fauny.
Najchętniej w swojej pracy stosuje naturalne materiały. Uważa, że podczas procesu tworzenia otwieramy się na wewnętrzne pokłady kreatywności i szczęścia, co sprzyja w codziennym wzrastaniu. Związana jest z nauczaniem, gdyż chce się dzielić wieloletnim doświadczeniem z zakresu rysunku, ceramiki i rzeźby by pobudzać siłę wrażliwości w człowieku.

- od 2009 uczestniczy w wielu plenerach artystycznych w kraju i za granicą 
- od 2014 współtworzy multidyscyplinarną grupę Rokosz
- 2012 - Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszych studentów uczelni artystycznych w 2012r.

 

 

MGR SZT. IWONA WASNIEWSKA
Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMCS im. Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie rysunek artystyczny, malarstwo i grafikę.  Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć artystycznych z malarstwa, rysunku i warsztatów plastycznych zarówno dla dzieci jak i dla młodzieży i osób starszych.  W sukcesem przygotowywała wielu kandydatów do szkół artystycznych, którzy odnieśli liczne sukcesy w konkursach krajowych i międzynarodowych z zakresu sztuk plastycznych.

 

 

MGR SZT.  JAKUB ZAJĄC
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku 2012 obronił dyplom
na Wydziale Grafiki w Pracowni serigrafii oraz ilustracji. Zawodowo związany
z Gdańską ASP gdzie pracuje jako asystent w Pracowni Sitodruku na Wydziale Grafiki w Katedrze Grafiki Artystycznej.
Współprowadził i samodzielnie animował cały szereg warsztatów z rysunku, malarstwa oraz technik graficznych. Równolegle do działań edukacyjnych, zaangażowany w aktywność artystyczną, czego świadectwem jest jego udział
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych na terenie całego kraju. Oddany Sztuce codzienne inspiracje czerpie z życia, natury oraz popkultury.

WYBRANE WYSTAWY:

 • 2013 - I Triennale Sztuki Pomorskiej, PGS Sopot

 • 2014 - "Expressis Verbis", tuBaza Kolibki, Gdynia

 • 2015 – „Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej”, Galeria ASP w Krakowie, Kraków

 • 2015 – „Mondo Cane”, Poly Galerie, Karlsruhe, Niemcy

 • 2016 – „Gonzo Art, Butowski & Zając”, Dwie Zmiany, Sopot

 

 
16174731_1393114277386371_5597084996396004730_n.jpg

MGR SZT. MARTA MITTLENER
Absolwentka wydziału rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (specjalizacja intermedia)
W niedalekiej przyszłości również dyplomowany charakteryzator filmowo teatralny.
Posiada doświadczenie przy projektach scenograficznych i tworzeniu kostiumów, rekwizytów teatralnych, charakteryzacji filmowej i teatralnej.  Autorka warsztatów
z dziećmi i młodzieżą z zadań plastycznych i animacji poklatkowej.

 

 

MGR SZT. MAGDALENA KORBUSZEWSKA
Absolwentka Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych ze specjalizacją Animacja Kultury oraz Krytyki Artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Od liceum zaangażowana w pracę z dziećmi i działania artystyczne, aktualnie związana z Muzeum Narodowym w Gdańsku, gdzie prowadzi lekcje muzealne
i warsztaty plastyczne. Współpracowała również z takimi placówkami jak Instytut Kultury Miejskiej, czy Gdański Archipelag Kultury.

 

 
Zdjęcie.jpg

MGR SZT. KAMIL PIETRZAK
Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni Orłowie,
absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - profil: Animacja Kultury
oraz podyplomowy absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego - profil: grafika oraz ilustracja komiksowa z preeditingiem do tworzenia gier i filmów.

 

 
1.jpg

MGR SZT. PAULINA STOKOWSKA
Absolwentka Wydziału Rzeźby i Intermediów na kierunku Rzeźby ASP w Gdańsku. Dyplom obroniła z wyróżnieniem w 2018 roku w pracowni prof. Mariusza Białeckiego. W latach 2013 – 2015 studentka Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni dyplomującej prof. Zbigniewa Makarewicza.
Brała udział w wielu plenerach oraz warsztatach m.in.  8 i 9 Festiwal Wysokich Temperatur we Wrocławiu, 2015 - Workshop Vysokych Teplot w Bańskiej Bystrzycy, 2016 i 2017 - Międzynarodowe Warsztaty odlewnicze w Gdańsku. Artystka zajmująca się rzeźbą, małymi formami przestrzennymi, rysunkiem oraz malarstwem. W wolnych chwilach prowadzi swoją pracownie artystyczną.

Wybrane konkursy :
2017- Laureatka IV Studenckiego Biennale Małych Form Rzeźbiarskich - Wyróżnienie Honorowe za pracę pt. „Adam i Ewa”.
2018/19 - Finalistka w III Triennale Sztuki Pomorskiej w kat. formy przestrzenne 2019 - Półfinalistka GAMMA Young Artist Competition 

Wybrane wystawy:
2018 "Rzizajn" - Galeria 18A w Warszawie,
2018 "Sztuka bez spiny" - Galeria Artformator w Gdańsku,
2019 "III Triennale Sztuki Pomorskiej" - Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
2019 - " Obserwatorium ciała" współpraca artystyczna Kamil Niewiński i Paulina Stokowska  w Galerii Artformator w Gdańsku

 

 
jan dardzinski foto.jpg

JAN DARDZIŃSKI
Pasjonat rysunku, student wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i korepetycji z rysunku, w tym sukcesy w przygotowaniu kandydatów na kierunki projektowe. W działaniach artystycznych
i projektowych na co dzień wykorzystuje techniki komputerowe, interesuje się grafiką cyfrową
i Concept Art. W wolnym czasie lubi pracować manualnie z wykorzystaniem naturalnych materiałów.

 

 
50550846_2120011988328897_6607344999170310144_n.jpg

ALINA MIELNIK
Studentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie pracuje nad dyplomem
w Pracowni Litografii oraz w Pracowni Ilustracji. Interesuje się szeroko pojętym liternictwem i typografią, a w szczególności kaligrafią. Bierze udział w wielu warsztatach i wystawach, na których prezentuje litografie, kolaże, malarstwo oraz szkicowniki. Inspiruje się doświadczeniami, większość jej prac wynika z obserwacji. Prowadzi warsztaty związane z liternictwem i ilustracją z różnymi grupami wiekowymi. 

 Wybrane warsztaty: 

 • "Ale super pomysł" warsztaty ilustracyjne z dziećmi w PATIO ASP 

 • "ILUstacja" warsztaty i wykłady 

 • "Grafikam" warsztaty z animacji znaku literniczego dla licealistów

 • autorskie warsztaty kaligrafii podczas Miejskiego Pikniku Literackiego w Gdańsku organizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej

 • Warsztaty kaligrafii podczas III Koszalińskich Targów Sztuki i Dizajnu w City Box Koszalin

 • "Kolorowe Abecadło" warsztaty muralu z dziećmi z Domu Dziecka w Bąkowie organizowane przez Alternatywną Pracownię Kultury w Świeciu

 • udział w międzynarodowej konterencji "TypoBerlin"